Segélyek ignylése igénylő lap kitöltésének segítsége

Kedves látogató

kellemes karácsonyi és boldog új évet kíván a honlap tulajdonosa és szerkesztősége!

Üdvözöllek kedves barátom vendégem

Az oldalon egyenlőre a Kecskeméten használatos valós segélyek igényléséről, igénylő lap kitöltéséről annak módjáról lesz szó kicsit hétköznapi nyelven és ezzel remélem kicsit segítve hogy ki és hogyan kaphatja ezen segélyezési formákat!

 

 1. Átmeneti segély

 

 1. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt.

  Célja:

  - létfenntartási gond enyhítése,

  - egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele,

  - alkalmanként jelentkező többletkiadások, krízishelyzet enyhítése (betegség, elemi kár) 

  Jogosultsági jövedelemhatár:

  - családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, azaz 28500 Ft-ot

  - egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, ill. ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42750 ft-ot

 2. nézzük milyen okmányok kellenek hozzá!

        - kérelem,

        - jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolások

      - alkalmanként jelentkező többletkiadásokat igazoló dokumentum, számla.

     3. nézzük a forma nyomtatványt ( igénylő lap ) 1 oldala.

 

 img002.jpg

Tehát nézzük!

A kérelmező adatai hát szerintem ez elégérthető értelem szerűen kell ki tölteni oszloponként értendő a második oszlopban a házas illetve az élettárs adatait kell rögziteni ám nemfeltétel mert ha valaki egyedül van természetesen nem tud kit be írni oda !

következő adatok !

Közös háztartásban élő közeli hozzátartozó!

Itt egy táblázatot találunk! amie nem soká rá is térünk de előtte tisztázuk kik is a közeli hozzá tartozok ( saját gyermek, férj, feleség, nevelt gyermek, papa, mama stb. ) A táblázatban fel kell sorolni célszerű a keresőképes személyekkel kezdeni és a jövedelmét feltüntetni. A jövedelemről munkáltatói igazolás is szükséges.  A gyermekek jövedelme a családipótlék a gyermekek neve mellé azon összeget kell beírni amelyet a beadás ideje alatt kap  és arról az igazolást is be kell adni 

Következő lépés!

Kérelem rövid leírása indoklása!

Nos itt pár mondatban összekell foglalni miért is kérjük a segélyt egyszerű de meggyöző indoklás szükséges merőben függ ennek a pár mondatnak a jelentése az összeg elbírálásának

Következő oldala a nyomtatványnak!

 

img003.jpg

 

 

A következő pontban tehát a második oldala a nyomtatványnak

A következővel folytatódik ami egy alkalmi munkavégzésre vonatkozik és az abból eredő bérre fontos ha nincs alkalmi munkánk ezt a mezőt huzzuk ki ha viszont van  akkor havi felbontásra elosztásra kell kiszámolni a bért és azt feltüntetni kötelező!

A következő pontjában ki kell jelenteni és aláhuzzásal igazolni hogy hol élünk életvitelszerűen ami azt jelenti hogy hol tartozkodunk hol élünk a mindennapokban.

A következő stádiumunk be kell jelölni hogy hol szeretnénk át venni a kiszabott elbírált pénz összeget ez értelem szerüen amelyik nekünk a legkényelmesebb bár hozzá kell tennem hogy postai illetve számlára kért összeg késöbb kerül kifizetésre az átfutási idő végett.

És végül dátum és aláírás

hogyan adhatom be a kérelmet!

- személyesen:    az ügyfélszolgálati irodában (Kecskemét, Balaton u. 19.)

- postai úton:      Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.sz.

Kereső
Belépés
Szavazás

Mennyire vagy segítő kész emberke?

0.041 mp