Rendszeres igazolatlan hiányzások az iskolában

Kedves barátaim, oldal látogatói üdvözöllek benneteket!

Az oldal fontos lehet diáknak szülőknek gondviselőknek!

A mostani törvények alapján!

Az oldal az iskolai hiányzásokkal foglalkozik legfőképpen az igazolatlan hiányzásokkal és annak következményeivel!!!

 

Rendszeres Igazolatlan iskolai hiányzások !!!

Következményei - Formái

Elsősorban meg köszönöm hogy foglalkoztat a kérdés.

 

Sajnos a saját bőrömön érzem a súlyosságát az igazolatlan hiányzásoknak. Köz tudott, hogy van három gyermekem akik iskolába járnak rendszeresen! Volt idő, hogy a srácaim itthon maradtak velem, mert nem voltam valami jó mondhatni rosszul voltam. A rosszul lét elvit értelemben értendő, teljes hát izom gyulladásom volt és van  amivel szinte meg mozdulni sem tudtam, ez azt jelenti hogy a magyar nevén a vécére (WC)  sem tudtam kimenni, se enni, se inni nem tudtam segítség nélkül. A fiuk segítették azon napjaimat amikor nem tudtam mozogni. A reumatológiával is felvettem a kapcsolatot kezelések után kezelések ami még mindig tart. A következő kezeléseim március közepétől kezdődnek, ami remélhetőleg már hatni is fog. Közbe eső napokban költözés oda költözés ide. Fizetés csökkentés a béremből. Persze mind ezek mellett megpróbáltunk megfelelni a hétköznapi teendőinknek a munkának. A fiúk felé nem mutattuk hogy elégé ki voltunk lelkileg. Sajnos a nagy összevisszaságban elfelejtettük igazolni az egyik fiúnk napjait amit itthon töltöttek velem. Ami 2 nap volt azaz 10 óra hiányzás!!! Persze az osztály főnök nem volt valami toleráns hogy igazolja ezeket a napokat. Itt rögtön megjegyezném nem szeretnék ilyen apukát magamnak, miért is? Igen tudom hogy mindannyiunk kötelessége betartani a törvényeket, ám ha valaki ennyire rugalmatlan az szerintem otthon is. Nincs játék vagy már 18 órakor ágyba kellene feküdni. Nem tudnám elképzelni vele az életem. Röviden ennyi ezen része.

Igen be kell ismernem viszont hogy ő csak a feladatát végezte ezért nem is róhatom fel neki ezen cselekedetét!

Elérkeztünk azon részhez, hogy el kell ismerjem ez a törvény nem is rossz - hisz felnyitották a szemünket, hogy az élet azon szakaszához értünk ahol hibát követtünk el mi mint szülők mert nem igazoltuk a hiányzásokat az egyik fiúnál, és ebből lett a számunkra érthetetlen ám törvénybe foglalt baj. Elgondolkozva ezen a tényen megint jobban oda figyelve cselekedve és a fiúkra összpontosítva folytatjuk életünket a következményekkel együtt. Igen következmények amik nagyon fontosak úgy nekünk mint szülőknek mint a gyermekeinknek. A következmény jelen pillanatban az hogy a gyermekvédelmi szolgálat ki lett értesítve és szorosan együtt működve kell az életünket folytatni ami nem baj csak kicsit sérti a lelkünket hogy hibáztunk. Hozzá kell tennem eddigi életünkben nem történt ilyen remélhetőleg nem is fog többet ez előfordulni. Az embert azt teszi emberré ha hibáit elismerve tovább tud lépni és ezen hibákat nem követi el mégegyszer. Hibázni emberi dolog, csak ezt az utat a hiba felismerése után nem szabad folytatni mert annak megint rossz következményei lesznek.

A gyermekvédelem ügyintézőjével folytatott beszélgetés után tisztán láttam. Értelmet nyert a kis eszemben ezen törvény lényege, hogy ez nem csak ránk vonatkozik hanem minden egyes tanköteles gyermekre. Előtte csodálkoztam, hogy mi ez hisz az életbe nem volt ilyen gondunk. A városban sétálgatva mérgelődtem, hogy de sok az iskolás gyermek az utcán miközben tanítási idő van. Nem értettem hol vannak a közterületesek a rendőrök miért nem kérdezik meg a gyerekeket hogy miért nem az iskolába vannak. Igen ez a törvény lényege visszaszorítani az iskolába az utcán lévő  gyermekeket hogy fejlődjenek és okosodjanak. 

 

50 órai igazolatlan hiányzásnak nagyon súlyos a következménye.

  1. családi pótlék megvonása
  2. szabálysértési eljárás
  3. védelembe vétel

Kedves szülők, gondviselők a törvény  a gyermekeink érdekeit képviseli hogy ne a városban szaladgáljanak hanem az iskolában tanuljanak. Olvastátok az esetemet nem a fiam hibázott hanem én még is meg lett a következménye pedig csak 10 óra igazolatlan volt. Kérlek benneteket figyeljetek oda a gyermekeitekre és ha észlelitek, hogy nem az iskolába van akkor lépjetek mielőtt késő lesz! Tanulság még részemről hogy nem árt sűrűn találkozni a gyermekek osztályfőnökeivel és rendszeresen tartani a kapcsolatot ezzel a hiányzások megbeszélhetőek.

Kedves gyerekek figyeljetek oda ti is hisz súlyos következményei adódhatnak ha igazolatlanul hiányoztok nem csak számotokra hanem szeretett szüleiteknek is gondokat okoztok. Baj esetén nyugodtan forduljatok a szülőkhöz vagy gondviselőitekhez esetleg a tanáraitokhoz vagy a családsegítő szolgálathoz biztos vagyok benne hogy a problémára megtaláljátok a megoldást. A törvényre se legyetek bosszúsak hisz saját érdekeiteket védi.

További következmények táblázat formában!

 

 

 

Igazolatlan órákért járó fegyelmi intézkedések és azok formái

 

Igazolatlan órák száma

Következmény

Egyéb következmények

Magatartás

Beírandó az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba

Tanköteles korú tanuló esetében

Nem tanköteles korú tanuló esetében

Nagykorú tanuló esetében

Felnőttoktatásban résztvevők

 

1-2

Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés

Az iskola a szülőt és a kollégiumot is értesíti

 

 

 

3-7

Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés

Felhívás a rendszeres iskolába járásra. A szülő írásbeli értesítése.

 

A tanuló hivatalos írásbeli értesítése, figyelemfelhívás a következményekre.

Még példás (5) magatartási osztályzat

8-10

Osztályfőnöki írásbeli intés

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.

A jegyző szabálysértési eljárást indíthat.

A szülő és a nagykorú tanuló értesítése. Nem indulhat szabálysértési eljárás.

A tanulói jogviszony megszűnik.

Legfeljebb jó (4) magatartási osztályzat

11-15

Igazgatói írásbeli figyelmeztetés az osztályfőnök és a szülő bevonásával.

Az illetékes kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat értesítése. Intézkedési terv: mediációs megbeszélés a szülő, a tanuló és a Fegyelmi Bizottság részvételével.

A gyermekjóléti szolgálat értesítése. Intézkedési terv:

mediációs megbeszélés a szülő,

a tanuló és a Fegyelmi

Bizottság részvételével.

 

 

Legfeljebb változó (3) magatartási osztályzat

16-20

Igazgatói írásbeli intés az osztályfőnök és a szülő személyes bevonásával.

Fegyelmi vizsgálat megindítása. Indokolt esetben áthelyezés iskolán belül másik osztályba vagy tagozatra.

A tanuló hivatalos írásbeli értesítése, figyelemfelhívás a következményekre.

 

Rossz (2) magatartási osztályzat

Kedvezmények megvonása

21-30

Fegyelmi vizsgálat lefolytatása a Működési Szabályzat alapján.

Az iskola tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében. Áthelyezés másik azonos típusú iskolába.

 

 

 

31-50

Fegyelmi eljárás a működési szabályzat alapján.

Az illetékes szabálysértési hatóság, a gyermekjóléti szolgálat és a szülő tájékoztatása.

30 tanóra igazolatlan mulasztást követően a tanulói jogviszony megszűnik.

 

 

 

51-től

Védelembe vétel.

Szabálysértési eljárás. Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése.

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt, megküldi a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség

teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát. Áthelyezés másik azonos típusú iskolába.

 

 

 

 

 

 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésnél a 20-20 %-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

 

         

 

Kereső
Belépés
Szavazás

Te ha kerékpározol le szoktál szállni a kerékpárról a zebránál?

0.052 mp