Összehangolt akció az illegális hulladék ellen Kecskeméten

Összehangolt akció az illegális hulladék ellen Kecskeméten

 

Minden lehetséges eszközzel vissza kell szorítani az illegális hulladéklerakást! Ez a célja annak az összehangolt akciósorozatnak, amely Kecskemét város vezetésének kezdeményezésére indult, és amelyben a tervek szerint együttműködik a Kecskeméti Közterület-felügyelet, a Városgazdasági Kft. a Kecskeméti Rendőrkapitányság, a helyben működő polgárőr szervezetek. Az akció sikeréhez az önkormányzat a lakosság és a média támogatását is kéri. (A fotók szombat délelőtt készültek a Kiskőrösi úton: a Kecskemét vége tábla és az M5-ös felüljáró között, egy alig 400 méteres szakaszon).

Az illegális lerakatok felszámolása, kialakulásuk megakadályozása, az elkövetők megtalálása érdekében a Kecskeméti Közterület-felügyelet felméri a város teljes közigazgatási területét, és feltérképezi az illegális hulladék gyűjtőpontokat. A közterület-felügyelet, a polgárőrség és a rendőrség fokozott figyelmet fordít az illegális hulladéklerakó helyek ellenőrzésére, az illegális hulladéklerakás megelőzésére. Ezt folyamatos, visszatérő jellegű ellenőrzésekkel, a lakosságtól kapott információk visszaellenőrzésével, tettenérés esetén a szükséges intézkedések megtételével kívánják elérni.

Visszaellenőrzik, hogy a város területén található üzlethelyiségek, gazdálkodó szervezetek rendelkeznek-e hulladékszállítási szerződéssel, és szorgalmazzák a hiányzó szerződések megkötését. Megvizsgálják a külterületi, hulladékszállításba nem bekötött területeket, amelyeket lehetőség szerint bekapcsolnak a hulladékszállításba. Felkeresik és tájékoztatják azon szakmák képviselőit (autószerelők, karosszéria lakatosok, háztartási gép szerelők stb.), akiknél olyan veszélyes hulladékanyag keletkezik, amely a jelenleg illegálisan lerakott hulladék részét képezi.

Hulladékszállítási napokon ellenőrzik a lakossági partnereket, hogy felmérjék: a kirakott edény nagysága megfelelő-e, illetve van-e egyáltalán hulladék szállítási szerződése az adott ingatlannak.

A lakosság tájékoztatása érdekében az illegális hulladék lerakását tiltó, figyelemfelhívó táblákat helyeznek ki.

Az illegális hulladéklerakás okairól, veszélyeiről:

A gondot az okozza, hogy sokan a település külterületi részein, az utak mellett, leálló, pihenő helyeken, erdő széleken és az erdőkben, elhagyatott területeken hagyják a hulladékot.

Leggyakrabban azok szabadulnak meg így a hulladéktól, akik a guberálásból "lomizásból" élnek és az összegyűjtött hulladék átválogatása-szétbontása után a nem hasznosítható résztől kell megszabadulniuk, vagy külterületeken élnek ahol nincs rendszeres szemétszállítás, esetleg belterületen élnek, de nem rendelkeznek szerződéssel a hulladékszállítási szolgáltatásra, illetve a szükségesnél kisebb kukára fizetik a szemétszállítási díjat.

 

Az illegális módon elhagyott szemét a környezetet szennyezi és súlyos közegészségügyi veszélyeket rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, a rothadó szerves anyag bűze vonzza a legyeket, amelyek itt szaporodnak, szerepük a egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén, a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak szennyezve azt.

A hulladékszállításról:

Kecskeméten a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott.

Gondot és többletkiadást jelent a szeméttárolók mellé kihelyezett hulladék elszállítása. A szeméttároló konténerek, illetve a kisebb méretű tárolóedények mellé a jogszabály értelmében tilos hulladékot elhelyezni. Gyakori például a lakásfelújítások során keletkező kisebb-nagyobb építési hulladék szeméttárolók melletti elhelyezése, ami szintén nem engedélyezett.

A meghibásodott vagy megunt elektromos berendezések nem minősülnek kommunális hulladéknak, azaz nem a VG Nonprofit Kft kötelessége begyűjteni ezeket. Városunkban két gyűjtőudvarban és a Design Kft-nél a régi készülékek (tévék, mikrohullámú sütők stb.) ingyen leadhatók. A feleslegessé váló darabos hulladékot évente egy alkalommal a limlom akció keretében a VG Nonprofit Kft ingyeneses elszállítja a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező háztartásokból.

Valamennyiünk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak jelenünket, de gyermekeink, unokáik jövőjét is veszélybe sodorjuk!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Összehangolt akció az illegális hulladék ellen Kecskeméten hozzászólásai

Szólj hozzá

Kereső
Belépés
Szavazás

Te ha kerékpározol le szoktál szállni a kerékpárról a zebránál?

0.039 mp